Reklama
 
Blog | Aleš Tůma

Falešný, falešný a prázdný audit

Jan Macháček ve svém úterním "auditu" kritizuje liberální ekonomy. A protože potrefená husa nejvíc kejhá, rozhodl jsem se blognout - je to totiž značně povrchní audit.

Macháček (respektive komentář Financial Times, ze kterého čerpá) se zabývá přístupem liberálně orientovaných ekonomů1 k hospodářským
krizím, tj. i té současné.

"V době nejhorších sociálních
dopadů Velké deprese [Ludwig] von Mises upozorňoval, že
nejrůznější umělé vládní stimuly vedly k likvidaci …
očistných sil v ekonomice," píše Macháček. Zmínka o
sociálních dopadech má zřejmě naznačit, že von Mises byl nějaký
nelida.

Existuje ale obsáhlá literatura2 právě z pera autorů tzv. rakouské školy,
která ukazuje, jak státní zásahy udělaly z recese po roce 1929 Velkou depresi. V USA stát ekonomiku "stimuloval" kromě jiného i snahou za každou cenu zabránit
poklesu mezd, což zvýšilo nezaměstnanost. (Také se pálila úroda ve snaze udržet vysoké ceny
komodit a podpořit zemědělce.)

Reklama

Macháček navíc říká B, ale neříká
A. Jádrem misesovské ekonomie je teorie hospodářského cyklu, která
popisuje, jak vůbec bubliny a krize vznikají. Tj. že nejsou žádnou
vrozenou vadou svobodného trhu, ale především produktem státních
zásahů. Státy tak dnes "léčí" nemoc, kterou samy
opakovaně způsobují.

Je náhoda, že hned
několik "rakouských" ekonomů dokázalo předpovědět krach realitní bubliny v USA, který spustil současné problémy?

Vzkříšení Johna Maynarda

Vlády na celém světě se dnes
uchylují ke keynesiánským politikám, píše dále Macháček. Za
prvé, sám Keynes by asi sotva souhlasil s politikou současných
vlád, které mají masivní schodky nejen v
dobách krize, ale permanentně.

Za druhé: má snad to, že vlády hromadně přijímají nějakou politiku, dokazovat její správnost?
Tvrdil by pan Macháček v 50. letech, že vlády se přiklánějí k centrálnímu plánování, a tudíž je centrální
plánování správné? (Možná ano, koneckonců keynesiánec
Paul Samuelson ještě ve velmi pozdních vydáních své slavné učebnice
ekonomie obdivoval ekonomický růst Sovětského svazu).

Komentář také zmiňuje takzvaný
"paradox spořivosti" – v recesi začnou
spotřebitelé šetřit, což sníží příjmy firem, což sníží
mzdy, což ještě více sníží spotřebu, až je ekonomika úplně
v pr…oblémech. Taková argumentace vypadá logicky, je to ale jen zdání. Podrobněji viz třeba článek
"Consumers don't cause recessions" nebo text mojí
maličkosti o ekonomickém vúdú 

V tvrzení, že recese nutně následuje
jako likvidace předchozích špatných investic není třeba hledat
nějaké sebemrskačství. Je to prostě zcela neutrální závěr ekonomické teorie. Ano, podle "rakouských" ekonomů snaha bránit
recesím pouze zabetonuje špatné investice a oddálí nutné
přizpůsobení.

Často se teď objevuje varování před
"ideologií." V krizi prý je třeba zapomenout na ideologické
poučky a jednat pragmaticky. Takový argument je ale zcela falešný
a prázdný:) Každá ideologie se snaží dát odpověď na to, co
je správné a co špatné – máme tedy jednat "pragmaticky," aniž bychom se zamýšleli nad tím, jestli jednáme správně?
Vrozený skepticismus liberálních ekonomů ke státním
zásahům pramení z toho, že stát je z definice monopolem
na donucení, tj. násilí, a měli bychom se přinejmenším hodně
dobře rozmyslet, než toto donucení uplatníme.

V souvislosti s finanční krizí často slysíme, že ratingové agentury, které hodnotily rizika jednotlivých firem, fatálně zaspaly. Jestli prováděly
podobně důkladný "audit" jako pan Macháček, není se
co divit.

1) Podle klasifikace pana Macháčka jsem jedním z těch odporných ideologů. Jsem studentem VŠE (i když ne
Národohospodářské fakulty), a co hůř, tu a tam se nachomejtnu kolem Liberálního institutu. Dokonce jsem měl tu drzost
přeložit část jedné tlusté knihy, která se "rakouskou"
ekonomií zabývá, a snad už se brzy objeví v knihkupectvích.

2)
Obsáhlý popis
všemožných fašizodiních opatření "New Dealu" i příčin Velké deprese lze
nalézt v knize Murraye Rothbarda "America's Great
Depression" [PDF], o depresi pojednává i téměř stejnojmenná kniha Lionela Robbinse [PDF].

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama